Uitnodiging digitale ALV SC Erica via een live stream.

Omdat door de Corona maatregelen een ALV houden in de kantine niet mogelijk is hebben we als bestuur besloten een alternatieve oplossing te gebruiken om jullie te informeren.

Wanneer: Donderdag 8 april, 20:00 uur

Agenda:

 • Opening
 • Stand van zaken en visie
 • Bestuur samenstelling
  • Aftredend en niet herkiesbaar:  Marlous Boersma (secretaris)
  • Aftreden en niet herkiesbaar:  Aad Sijtsma (algemeen bestuurslid)
  • Nieuwe bestuursleden:  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur tot 72 uur voor de vergadering.
 • Verslag penningmeester + verslag kascontrole commissie
 • Rondvraag

Vragen aan het bestuur kunnen tot 72 uur voor de vergadering gesteld worden via de mail; bestuur@Scerica.nl en zullen voor zover mogelijk beantwoord worden tijdens de online ALV.

Nadere details mbt de livestream zullen zsm bekend gemaakt worden.

SVO BDE is op zoek naar een nieuwe VOORZITTER.

Een voorzitter, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging en zich wil inzetten voor het door ontwikkelen van het vrouwenvoetbal in de regio.

Wij zoeken iemand

 • met bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring en/of kwaliteiten
 • die beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • die het vermogen heeft om mensen en partijen te verbinden
 • die besluitvaardig en doortastend is
 • die beschikt over inlevingsvermogen
 • die het vermogen heeft te delegeren

Bij voorkeur

 • bekend met de vereniging en de unieke samenwerking tussen vv Bargeres, DZOH en sc Erica.
 • affiniteit met vrouwenvoetbal.

Wat verwachten we:

 • je vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • je vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • je zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • je coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • je zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • je bent een aanspreekpunt
 • je stelt je op de hoogte van lopende zaken
 • je onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
 • je bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • je neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Tijdsbesteding:

 • Gemiddeld 8 uur per week

Informatie of interesse?

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van de zittende bestuursleden, of stuur een email aan info@svobde.nl

Voetbal-Toto Sc Erica 2020-2021

Helaas wordt er dit seizoen niet meer in competitie verband gespeeld,
dus stopt ook de Voetbal-toto Sc Erica.
Als bestuur hebben we de moeilijke beslissing genomen om geen eindstand
op te maken. Helaas kunnen we geen teruggave van de inleg geven. De
inleg is deels gebruikt voor de druk kosten. We gaan wel 25% van de
inzet van dit jaar in de pot voor volgend seizoen stoppen.
We hopen dat we komend seizoen weer mogen genieten van competitie
voetbal en dat we een grote deelname krijgen.

Het bestuur van de Supportersvereniging SC Erica