Uitnodiging digitale ALV SC Erica via een live stream.

22-03-2021

Omdat door de Corona maatregelen een ALV houden in de kantine niet mogelijk is hebben we als bestuur besloten een alternatieve oplossing te gebruiken om jullie te informeren.

Wanneer: Donderdag 8 april, 20:00 uur

Agenda:

 • Opening
 • Stand van zaken en visie
 • Bestuur samenstelling
  • Aftredend en niet herkiesbaar:  Marlous Boersma (secretaris)
  • Aftreden en niet herkiesbaar:  Aad Sijtsma (algemeen bestuurslid)
  • Nieuwe bestuursleden:  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur tot 72 uur voor de vergadering.
 • Verslag penningmeester + verslag kascontrole commissie
 • Rondvraag

Vragen aan het bestuur kunnen tot 72 uur voor de vergadering gesteld worden via de mail; bestuur@Scerica.nl en zullen voor zover mogelijk beantwoord worden tijdens de online ALV.

Nadere details mbt de livestream zullen zsm bekend gemaakt worden.