Papier container

Als gevolg van een recente brandstichting in één van de papiercontainers hebben we als bestuur besloten de containers vanaf ca. 20:30 tot 08:00 af te sluiten. Gelieve gedurende deze uren uw oud papier niet bij de containers te zetten, maar overdag terug te komen om uw oud papier in de container te zetten.

Namens het bestuur,
Jan Jeuring
Voorzitter

Sc. Erica zoekt een trainer voor JO17-2

Sportclub Erica zoekt voor het seizoen 2021-2022 een enthousiaste trainer voor

JO17-2. Dit team bestaat uit een hechte groep spelers, waarbij de trainingsopkomst erg hoog is

en de sfeer ook prima is. Wij vinden het als club belangrijk om ook deze groep spelers

verder te ontwikkelen op voetbaltechnisch gebied, vandaar deze vacature.

Wat bieden wij:

 • Prima trainingsaccommodatie met een kunsgrasveld
 • Enthousiaste groep spelers
 • Vrijwilligersvergoeding
 • Assistent-trainer is reeds beschikbaar voor deze groep. Je hoeft dus niet

alleen niet te de training te leiden.

Wat vragen wij:

 • Iemand die boven de groep kan staan, maar ook er tussen
 • Achtergrond als voetballer of in het bezit van TC III/JVT
 • Beschikbaar om 2 x per week training te geven en op  zaterdag de coaching
 • Bereid om deel te nemen aan overleggen van de Technische Commissie

Stuur een korte motivatie, voorzien van een CV, aan technischecommissie@scerica.nl

Wij willen op korte termijn deze vacature invullen.

Update digitale ALV

Omdat door de Corona maatregelen een ALV houden in de kantine niet mogelijk is hebben we als bestuur besloten een alternatieve oplossing te gebruiken om jullie te informeren.

Wanneer: Donderdag 8 april, 20:00 uur

Agenda:

 • Opening
 • Stand van zaken en visie
 • Bestuur samenstelling
  • Aftredend en niet herkiesbaar:  Marlous Boersma (secretaris)
  • Aftreden en niet herkiesbaar:  Aad Sijtsma (algemeen bestuurslid)
  • Nieuwe bestuursleden:  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur tot 72 uur voor de vergadering.
 • Verslag penningmeester + verslag kascontrole commissie
 • Rondvraag

Vragen aan het bestuur kunnen tot 72 uur voor de vergadering gesteld worden via de mail; bestuur@Scerica.nl en zullen voor zover mogelijk beantwoord worden tijdens de online ALV.

Aan de leden die wensen deel te nemen aan de ALV het verzoek een mail te sturen naar bestuur@scerica.nl  U ontvangt dan een link (teams) naar de vergadering.