100 jaar Sc Erica artikelen te bestellen

Vanaf 1 december t/m 6 februari kunt u 100 jaar Sc Erica artikelen bestellen.

  • Reuze Flesopener € 12.- 
  • Flesopener € 6.- 
  • 6 onderzetters + houder € 12.

Bestellen kan in de SC Erica webshop, welk hier te vinden is!

In februari wordt alles in een keer besteld. Zodra het binnen is krijgt u bericht om uw bestelling af te halen.

Mvg Supportersvereniging Sc Erica

Beste leden,Eindelijk mogen we weer! Na twee afgebroken seizoenen kan de competitie
weer worden hervat. De competitie is wat ons als voetballers, vrijwilligers en supporters onderling verbindt.

Iedereen mag weer overdag en ‘s avonds binnen en buiten sporten, zonder tijdslimiet.

De volgende regels gelden:

    * Er mogen weer competitiewedstrijden worden gespeeld
    * Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden tot maximaal 22.00 uur
    * Voor het zaalvoetbal geldt dat er na 22.00 uur nog wel gevoetbald mag worden, maar zonder publiek
    * De kantine mag weer open, tot maximaal 22.00 uur
    * Kleedkamers, toiletten en douches zijn open
    * Er is geen beperking meer in de groepsgrootte bij het (zaal)voetbal
    * Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Publiek bij wedstrijden

Het publiek is weer welkom bij de wedstrijden en trainingen. Voor het
zaalvoetbal moet publiek boven de 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs laten zien. Daarnaast geldt voor zowel het veld-
als het zaalvoetbal dat het publiek 1,5 meter afstand moet houden en bij
het verplaatsen in de kantine of de sporthal een mondkapje op hebben.
Het publiek dient uiterlijk om 22.00 uur de sportaccommodatie te hebben
verlaten.

De Kantine

De kantine is weer geopend. Hiervoor gelden wel de volgende regels:

     * 1,5 meter afstand
     * De kantine moet uiterlijk om 22.00 uur sluiten
     * We maken van de kantine een doorstroom locatie. Zitten is hierdoor (nog) niet mogelijk.
     * Door de kantine als doorstroomlocatie te gebruiken is een coronatoegangsbewijs niet verplicht.

 Coronatoegangsbewijs

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en publiek van
18 jaar en ouder in de sporthal, de kleedkamers, de toiletten en de kantine.

De leiders van de 18+ teams zijn verantwoordelijk dit te controleren bij eigen team en de tegenstander.

Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten
zijn, op het veld of in de sporthal, en voor vrijwilligers. Zij hoeven
geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders en vrijwilligers.


Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:
     * Binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
     * Binnenfaciliteiten zoals kleedkamers en de kantine.Container Brand

Afgelopen dinsdag is er rond 17:00 brand gesticht in 2 van de 3 papier containers.

De camerabeelden hebben een duidelijk signalement van de dader gegeven en deze zijn overhandigd aan de politie.

Algemene Ledenvergadering 2021 

Bij deze nodigt het bestuur van SC Erica u uit voor de Algemene Ledenvergadering 

Datum: 17 februari 2022 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: kantine SC Erica 

(We volgen de op dat moment geldende corona maatregelen) 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering april 2021 (online) 

4. Jaarverslag 2020-2021 door de secretaris. 

5. Jaarverslag 2020-2021 van de penningmeester 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie 

8. Vaststelling van de begroting 2021-2022 

9. Vaststelling contributie 

10. Verkiezing bestuursleden: 

     Aftredend en niet herkiesbaar: Tino Hidding (algemeen bestuurslid) 

     Waarnemend en niet verkiesbaar: Gini Schotanus (interim secretaris) 

    Voorgestelde nieuwe bestuursleden: 

     Er zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen. Nieuwe kandidaten kunnen tot een uur  
     voor de Algemene Ledenvergadering door tenminste vijf stemgerechtigde leden  
     schriftelijk worden voorgedragen en worden aangemeld bij de secretaris. 

10. pauze 

11. Update ontwikkelingen zondag/zaterdagvoetbal 

12. Jubileumjaar 100 jaar SC Erica 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

Zowel de notulen van de Algemene Ledenvergadering in april 2021 als het financiële jaarverslag liggen een uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer. 

Richard Nieborg nieuwe trainer Sc. Erica 2

Omdat Henk Hogenbirk, de huidige trainer van het tweede elftal, had aangegeven zijn contract niet te willen verlengen, is de technische commissie op zoek gegaan naar een nieuwe trainer.
Gelukkig is dat op zeer korte termijn gelukt en wel in de persoon van Richard Nieborg. Richard, woonachtig in Sleen, gaat zijn handtekening zetten onder een contract voor het seizoen 2022-2023, met als optie nog een extra seizoen.
Richard Nieborg is op dit moment hoofdtrainer bij Witteveense Boys en is ook actief geweest als hoofdtrainer bij DSC 65. Voor deze periode was hij ook actief bij Twedo en vv Sleen. Kortom, een trainer met veel ervaring.
De technische commissie heeft Richard leren kennen als een enthousiaste en betrokken trainer en wensen hem dan ook veel succes toe bij Sc. Erica. Hiermee is de technische staf, aangaande senioren, compleet voor het nieuwe seizoen.
Namens TC,
Leo Kuipers en Tino Hidding

Beste leden, vrijwilligers en supporters van onze vereniging.

Bij deze wens ik u, mede namens de andere bestuursleden, een gelukkig en gezond 2022. Een bijzonder jaar voor onze club, we bestaan op 5 mei 100 jaar. Een geweldige mijlpaal met hopelijk een mooi jubileumweekend.

Net als in het afgelopen jaar is het houden van een fysieke nieuwjaarsreceptie helaas niet mogelijk, waardoor we niet gezamenlijk kunnen toosten op een mooi jaar. Terugkijken naar het afgelopen jaar blijft vreemd. Een jaar waarin de competities in februari definitief tot stilstand kwamen en er slechts beperkt getraind mocht worden. De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 2020 hebben we in april digitaal gehouden. Dankzij een aantal acties als rondje voor de club, bloemen verkoop en de nodige overheidssteun hebben we als vereniging financieel gelukkig niet te veel hinder gehad van de crisis.

Op 5 mei 2021 hebben we feestelijk (digitaal) ons jubileumlogo gepresenteerd en in aanloop naar het huidige seizoen zijn de jubileumshirts gepresenteerd. Voor de liefhebbers die ook een jubileumshirt hebben besteld, kan ik melden dat ze inmiddels binnen zijn en spoedig opgehaald kunnen worden.  

In augustus mochten we gelukkig weer los en konden we iedereen ontvangen op ons sportpark en in de kantine.

Tijdens de eerste competitie thuiswedstrijd hebben we de hoofdsponsors in het zonnetje gezet en hebben we de tribune omgedoopt in de “Tonnie Veldkamp tribune”.

Helaas zorgde een nieuwe Corona golf ervoor dat het voetballen weer tot stilstand kwam. Op dit moment is het afwachten of en wanneer we weer verder gaan met de competities.

Op de valreep van 2021 hebben we in de persoon van Johan Oldekamp een opvolger gevonden voor Herman Scherpen die aan het eind van het seizoen stopt als hoofdtrainer.

Genoeg teruggekeken, we kijken vooruit naar de komende maanden. Het 100 jarig jubileum komt eraan. Achter de schermen is en wordt hard gewerkt om er een mooi feest van te maken. Een jubileumboek, receptie, reünie, feestavond, mix toernooi en een clinic voor de jeugdspelers zijn een aantal festiviteiten tijdens het jubileumweekend van 5 mei t/m 8 mei 2022. Er zal tijdens dit feestweekend geen competitie voetbal zijn voor onze teams, dus alle reden om er samen een groot feest van te maken.

Maak er met elkaar een mooi, sportief en gezond jaar van.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van SC Erica,

Jan Jeuring

voorzitter

NB:

  • Donderdag 17 februari 2022 houden we de uitgestelde Algemene Ledenvergadering. Als mocht blijken dat dit niet fysiek georganiseerd kan worden, dan ontvangt u een uitnodiging voor een online ALV.