Voetbal-Toto Sc Erica

Het nieuwe seizoen staat op punt van beginnen.                                                    Formulieren kunnen weer ingevuld worden en liggen op de bar.

U kunt het formulier hier ook downloaden.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom om mee te doen en betalen 10.- Euro                 

FORMULIER EN INLEG-GELD INLEVEREN AAN BAR VOOR 20-09-2020 (14:00 uur)

Alle oude deelnemers die afgelopen (seizoen 2019/20) deelnamen mogen in het seizoen 2020/21 gratis meedoen. Betalen mag natuurlijk wel.                                                                                                                                   

Inleg afgelopen seizoen + dit seizoen komen samen in de prijzen-pot

U MOET WEL ZELF IN DE GATEN HOUDEN DAT JE HET NIEUWE FORMULIER INGEVULD INLEVERD AAN DE BAR OF Bij SUPPORTERS-VERENIGING.                                                              

* WITTE FORMULIER INLEVEREN (GRAAG NIET VOUWEN)                              * GELE FORMULIER MAG U ZELF HOUDEN 

Prijzen volgens onderstaand schema 

1e 40% van de pot

2e 25% van de pot 

3e 10% van de pot 

25% gaat naar Supportersvereniging 

Het Bestuur van de Supportersvereniging Sc Erica

We Gaan weer beginnen!

Beste leden,

We mogen weer voetballen, maar er gelden nog altijd restricties als gevolg van Corona.

Het RIVM, NOC/NSF en de KNVB hebben richtlijnen opgesteld tbv veiligheid- en hygiëneregels voor de sport.

Als bestuur vragen we om onderstaande richtlijnen op te volgen om samen verdere uitbreiding van Corona te voorkomen. Deze zijn met name gebaseerd op de algemene regels.

Algemenen regels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • vermijd drukte;

1,5 meter afstand regels

 • Jeugd t/m 12 heeft geen beperking op afstand, ook niet richting  >13 jaar
 • Jeugd 13 t/m 17 onderling geen afstandsbeperking, wel met de groep 18+ ( daar weer gewoon 1,5 meter)
 • Senioren 18 en ouder: tot iedereen 1,5 meter afstand behalve tot 12 jaar en jonger

Deze 1,5 meter regels gelden overal, behalve tijdens het sporten. Dus ook tijdens omkleden en douchen. Trainers, leiders en wisselspelers houden aan de kant ook 1,5 meter afstand.

Omkleden en douchen

 • Voor de groep 18+ geldt in de kleedkamer en douche de 1,5 meter regel. Omkleden en douchen moet hierdoor in groepen van 7 á 8 plaats vinden. Het is aan de trainers/leiders om dit in goede banen te leiden. In de douche is er ruimte voor 2 personen. Los dit met elkaar op.
 • In elke kleedkamer zijn desinfectie middelen aanwezig. Gebruik deze bij binnenkomst om  deurklinken en kranen te desinfecteren.

Reizen naar uitwedstrijden

 • Bij het reizen naar uitwedstrijden wordt geadviseerd om in de auto ‘n mondkapje te gebruiken.

Kantine

 • In de kantine gelden de horeca regels. Bij bezoek aan kantine hoort een registratie.
 • Noteer bij binnenkomst je naam en telefoonnummer en geef aan of je binnen of onder de overkapping gaat zitten.  
 • Volg de aangegeven looproute.

deze gegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor de uitvoering

van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, mogen uitsluitend door

de regionale GGD worden opgevraagd en worden maximaal 14 dagen bewaart en daarna vernietigd;

Blijf gezond en maak er een mooi seizoen van.

Het bestuur.

In Memoriam Jaap Faassen

Afgelopen donderdag bereikte ons het trieste bericht dat erelid van Sc Erica Jaap Faassen op 84 jarige leeftijd is overleden.
Jaap was nog altijd bij thuiswedstrijden van het 1e aanwezig.
In de jaren 70 is Jaap jaren grensrechter geweest bij het 1e elftal. Later is hij als leider/grensrechter meer dan tien jaar actief geweest bij het 2e elftal.
Hij is daarnaast jaren betrokken geweest bij de supportersvereniging. De borden met aankondiging van de thuiswedstrijd en tegenstander bij de toegangswegen naar Erica werden nog altijd door Jaap aangepast.
We verliezen in Jaap een trouwe supporter en een geweldig mens.
We wensen de familie en nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur.

Trainingen jeugd aangepast i.v.m. de warmte

I.v.m. de weersomstandigheden (hitte) hebben wij als TC besloten om de training van JO8 tm JO13 voor volgende week (33) niet door te laten gaan. Voor JO15 tm 19 laten wij deze beslissing over aan de trainers.

JO15-1 Deze week geen training

JO17-1 Deze week geen training

JO17-2 Deze week geen training

JO19-1 Deze week geen training

Kijk op de site voor de laatste en nieuwste berichten.

Het seizoen 2020-2021 staat op het punt te beginnen.

Vanaf dinsdag 4 augustus willen wij de kantine weer openstellen, eerst alleen als de 1e selectie gaat
trainen (vanaf week 32 de dinsdag en donderdag en vanaf week 33 de dinsdag, donderdag en
vrijdag). De eerste oefenwedstrijd zal worden gespeeld op zondag 23 augustus.
De kantine wordt zo ingericht dat men na binnenkomst de pijlen moet volgen. Alleen voor het
plastic scherm kan iets besteld en afgerekend worden. Hierna wordt men verzocht de kantine via
de daarvoor aangebrachte pijlen weer te verlaten en de consumpties buiten te nuttigen of onder de
overkapping.
Om de 1,5 meter te waarborgen kunnen maximaal 30 personen in de kantine worden toegelaten. Wij
doen een beroep op iedereen die een bezoek brengt aan de kantine om zich te houden een de regels
opgesteld door het RIVM en Sportclub Erica. Als hier niet aan wordt voldaan zien wij ons
genoodzaakt om de kantine weer te sluiten.

 • Bij binnenkomst kantine handen desinfecteren.
 • Bij voorkeur alleen de kantine gebruiken voor het kopen en afrekenen van consumpties.
 • Consumpties bij voorkeur buiten of onder de overkapping nuttigen.
 • Er is plek voor 38 zitplaatsen in de kantine, staan is niet toegestaan.
 • Het is eenrichtingsverkeer, ingang via de hal, uitgang via de terras deuren.
 • Bij voorkeur betalen met de pinpas, niet contant.
 • Houdt 1,5 m afstand ook aan de tafels.