Wedstrijd sponsor Drankenhandel Beukers Sc Erica 1 – Weerdinge 1

Zondag 3 april staat er voor SC Erica 1 om 14:00 Weerdinge 1 op het programma met als
wedstrijdsponsor Drankenhandel Beukers.Drankenhandel Beukers is een zelfstandige groothandel in dranken en aanverwante artikelen. We zijngevestigd in Erica, vlakbij Emmen. Drankenhandel Beukers heeft agentschap van AB Inbev, wereldsgrootste brouwer, met sterke merken als Dommelsch, Hertog Jan, Jupiler, Becks, Leffe en Hoegaarden.Vanuit onze vestiging in Erica leveren we aan horeca, sportverenigingen, bedrijfskantines, instellingen en cateringbedrijven. Het werkgebied bestaat uit Drenthe, Noord Overijssel en Zuid Groningen.

GEZOCHT SCHEIDSRECHTER VOOR ZONDAGOCHTEND 

SC Erica zondag 5 zoekt voor as Zondagochtend een Scheidsrechter om een wedstrijd in goede banen te leiden. 
Ben of ken jij iemand die deze jongens wil fluiten neem contact op met wedstrijdsecretariaat op 06 24 45 44 59

#ZonderScheidsrechterGeenVoetbal

Wedstrijd sponsor Veen en Veste Notarissen Sc Erica 1 – Bellingwolde 1

Zondag 13 maart om 14:00 staat Bellingwolde 1 op het programma met als wedstrijdsponsor Veen en Veste Notarissen. Veen en Veste Notarissen is gevestigd in Coevorden, Emmen, Emmer-Compascuum, Veenoord en Klazienaveen. Sirt Fissering, Nathalie Huizing-Ledda en Lennard Reinsma zijn als notarissen aan het kantoor verbonden. Hiermee heeft het kantoor alle kennis en ervaring in huis.

Verder bestaat het team uit enthousiaste kandidaat-notarissen, notarisklerken en medewerkers, met allen een uitgebreide kennis van zaken.

Vrienden van SC Erica en SC Erica

Keukeninrichting
Op 27 september 2020 heeft de Stichting Vrienden van SC Erica een cheque van 10.000 euro overhandigd aan de kantinecommissie voor een up-date van de keukeninrichting. Door de Corona-pandemie is er enige vertraging opgelopen, maar is nu dan eindelijk afgerond. Met de medewerking van HUBO Erica, Expert Klazienaveen, Schildersbedrijf Doek en CV Techniek Noord uit Emmen is een prachtig resutataat bereikt. Voor de sloopwerkzaamheden en de afwerking heeft de onderhoudsgroep haar steentje bijgedragen.

Muziekinstallatie
Vooruitlopend op de viering van het 100-jarig jubileum heeft de Stichting Vrienden van SC Erica alvast de muziekinstallatie in de kantine laten vernieuwen door PLDS Showtechniek uit Emmen. Hiervan kan nu bij alle festiviteiten c.q. activiteiten, die in de kantine plaatsvinden, gebruik worden gemaakt. Ook het geluid van het grote TV-scherm loopt nu via de nieuwe boxen.

Airco
Naar aanleiding van de vele klachten van gebruikers van de bestuurskamer ( te koud omdat de verwarming te laat is aangezet of te warm in de zomer door de zwarte muren en platte dak) is er door het bestuur besloten een airco te laten plaatsen. Een en ander is geschiedt door SC Erica-sponsor Niemeijer Installatietechniek uit Emmen. Voorbereidende werkzaamheden zoals stroomtoevoer en de in/uitlaat door het dak is verzorgd door vrijwilligers van onze club. Deze aanschaf is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Stichting Vrienden van SC Erica.

Geachte leden,

Op donderdag 17 februari jl. werd de algemene ledenvergadering over het seizoen 2020-2021 gehouden. Door Corona was deze uitgesteld en gelukkig mocht het nu ook fysiek. Het was een goed bezochte vergadering.

Voor de leden die niet aanwezig konden zijn hierbij een kleine opsomming van wat er besproken is.

Algemeen:

De verenigingsstatuten zijn gedateerd en zullen worden ge-update. Dit is ook nodig in het kader van de nieuwe wet bestuur toezicht rechtspersonen. Zodra deze aangepast zijn zullen we de KNVB en in de ALV toestemming vragen voor de aanpassing.

Henry de Munnik en Gini Schotanus zijn niet toegetreden tot het bestuur. Henry is wel wedstrijdsecretaris senioren, maar doet dit niet vanuit een bestuursfunctie. Gini heeft meegedraaid als secretaris, maar heeft besloten niet toe te treden. Tino Hidding stopt als bestuurslid TC. Hij gaat wel verder als lid van de TC senioren en als lid in de sponsorcommissie. Er zijn daarmee 2 vacatures in het bestuur. Hier zullen we op zoek gaan naar aanvulling.

Financieel staan we er ondanks de corona goed voor, maar we blijven goed kijken naar inkomsten en uitgaven.

Komende zomer wordt het kunstgrasveld vervangen. Als vereniging hopen we op een biologische infill, gelijk aan het puppyveld. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente Emmen.

Zaterdag/zondag voetbal

Er is n.a.v. geluiden rondom een wens om over te gaan naar prestatievoetbal op zaterdag een enquête gehouden onder de senioren spelers en de oudste jeugd teams. Uitkomst van deze enquête is een wens om over te gaan naar prestatie voetbal op zaterdag. We vinden dat er meer puzzelstukjes bekeken moeten worden een definitieve beslissing te kunnen maken. Dit zijn:

  • Beleid en ambitie
  • Beschikbaarheid velden
  • Supporters
  • Vrijwilligers
  • Financiën algemeen
  • Kantine omzet
  • ?? Misschien ontbreekt er een puzzel stukje. Input hiervoor ontvangen we graag op bestuur@scerica.nl

We zullen u over de voortgang van alle onderzoeken via deze site op de hoogte houden. De intentie is om uiterlijk mei 2023 een definitieve beslissing te nemen.

100 jaar bestaan

Het aankomende jubileum is niet ver meer weg.  Van 5 t/m 8 mei zullen we het 100-jarig jubileum vieren. Via deze site zullen we snel met alle informatie komen.

Ereleden

Tijdens de ALV zijn Peter Vinke, Henk Rolink en Fré Jongsma benoemd tot ereledenvan SC Erica.

Namens het bestuur,

Jan Jeuring