S.C. Erica

SC Erica is een voetbalvereniging met een rijke historie in het amateurvoetbal. De grondslag hiervoor ligt in de jaren zeventig en tachtig toen de club met vrijwel allemaal spelers uit het eigen, gelet op het inwonersaantal, ‘kleine’ dorp Erica, furore maakte door jarenlang mee te draaien in de top van het amateurvoetbal. In de jaren negentig maakte de club op sportief gebied een moeilijke periode door en speelde het uiteindelijk een aantal jaren in de derde klasse. Vanaf het jaar 2000 werd de weg naar boven weer gevonden en sindsdien speelt de club al weer vele jaren in de eerste klasse.

SC Erica wil laagdrempelig zijn. In principe kan iedereen, die zich wil houden aan de regels en afspraken die gelden binnen de club, lid worden. SC Erica stelt zich daarbij ten doel dat iedereen zich bij de club thuis moet voelen. Plezier, van hoog tot laag niveau, staat voorop. Daarbij streeft de club naar een optimale mix tussen prestatie en recreatie. Voor beide categorieën moet binnen de club voldoende tijd en ruimte zijn.

SC Erica wordt als een ‘warme’ club ervaren, waar de leden voor elkaar klaar staan. Er is sprake van veel beleving in de vereniging en geroemd wordt de grote inzet door veel enthousiaste vrijwilligers. Ook bij de supporters is er sprake van grote saamhorigheid, waarbij met name het eerste elftal door dik en dun gesteund wordt.