We Gaan weer beginnen!

22-08-2020

Beste leden,

We mogen weer voetballen, maar er gelden nog altijd restricties als gevolg van Corona.

Het RIVM, NOC/NSF en de KNVB hebben richtlijnen opgesteld tbv veiligheid- en hygiëneregels voor de sport.

Als bestuur vragen we om onderstaande richtlijnen op te volgen om samen verdere uitbreiding van Corona te voorkomen. Deze zijn met name gebaseerd op de algemene regels.

Algemenen regels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • vermijd drukte;

1,5 meter afstand regels

 • Jeugd t/m 12 heeft geen beperking op afstand, ook niet richting  >13 jaar
 • Jeugd 13 t/m 17 onderling geen afstandsbeperking, wel met de groep 18+ ( daar weer gewoon 1,5 meter)
 • Senioren 18 en ouder: tot iedereen 1,5 meter afstand behalve tot 12 jaar en jonger

Deze 1,5 meter regels gelden overal, behalve tijdens het sporten. Dus ook tijdens omkleden en douchen. Trainers, leiders en wisselspelers houden aan de kant ook 1,5 meter afstand.

Omkleden en douchen

 • Voor de groep 18+ geldt in de kleedkamer en douche de 1,5 meter regel. Omkleden en douchen moet hierdoor in groepen van 7 á 8 plaats vinden. Het is aan de trainers/leiders om dit in goede banen te leiden. In de douche is er ruimte voor 2 personen. Los dit met elkaar op.
 • In elke kleedkamer zijn desinfectie middelen aanwezig. Gebruik deze bij binnenkomst om  deurklinken en kranen te desinfecteren.

Reizen naar uitwedstrijden

 • Bij het reizen naar uitwedstrijden wordt geadviseerd om in de auto ‘n mondkapje te gebruiken.

Kantine

 • In de kantine gelden de horeca regels. Bij bezoek aan kantine hoort een registratie.
 • Noteer bij binnenkomst je naam en telefoonnummer en geef aan of je binnen of onder de overkapping gaat zitten.  
 • Volg de aangegeven looproute.

deze gegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor de uitvoering

van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, mogen uitsluitend door

de regionale GGD worden opgevraagd en worden maximaal 14 dagen bewaart en daarna vernietigd;

Blijf gezond en maak er een mooi seizoen van.

Het bestuur.