Geachte leden,

1-03-2022

Op donderdag 17 februari jl. werd de algemene ledenvergadering over het seizoen 2020-2021 gehouden. Door Corona was deze uitgesteld en gelukkig mocht het nu ook fysiek. Het was een goed bezochte vergadering.

Voor de leden die niet aanwezig konden zijn hierbij een kleine opsomming van wat er besproken is.

Algemeen:

De verenigingsstatuten zijn gedateerd en zullen worden ge-update. Dit is ook nodig in het kader van de nieuwe wet bestuur toezicht rechtspersonen. Zodra deze aangepast zijn zullen we de KNVB en in de ALV toestemming vragen voor de aanpassing.

Henry de Munnik en Gini Schotanus zijn niet toegetreden tot het bestuur. Henry is wel wedstrijdsecretaris senioren, maar doet dit niet vanuit een bestuursfunctie. Gini heeft meegedraaid als secretaris, maar heeft besloten niet toe te treden. Tino Hidding stopt als bestuurslid TC. Hij gaat wel verder als lid van de TC senioren en als lid in de sponsorcommissie. Er zijn daarmee 2 vacatures in het bestuur. Hier zullen we op zoek gaan naar aanvulling.

Financieel staan we er ondanks de corona goed voor, maar we blijven goed kijken naar inkomsten en uitgaven.

Komende zomer wordt het kunstgrasveld vervangen. Als vereniging hopen we op een biologische infill, gelijk aan het puppyveld. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente Emmen.

Zaterdag/zondag voetbal

Er is n.a.v. geluiden rondom een wens om over te gaan naar prestatievoetbal op zaterdag een enquête gehouden onder de senioren spelers en de oudste jeugd teams. Uitkomst van deze enquête is een wens om over te gaan naar prestatie voetbal op zaterdag. We vinden dat er meer puzzelstukjes bekeken moeten worden een definitieve beslissing te kunnen maken. Dit zijn:

  • Beleid en ambitie
  • Beschikbaarheid velden
  • Supporters
  • Vrijwilligers
  • Financiën algemeen
  • Kantine omzet
  • ?? Misschien ontbreekt er een puzzel stukje. Input hiervoor ontvangen we graag op bestuur@scerica.nl

We zullen u over de voortgang van alle onderzoeken via deze site op de hoogte houden. De intentie is om uiterlijk mei 2023 een definitieve beslissing te nemen.

100 jaar bestaan

Het aankomende jubileum is niet ver meer weg.  Van 5 t/m 8 mei zullen we het 100-jarig jubileum vieren. Via deze site zullen we snel met alle informatie komen.

Ereleden

Tijdens de ALV zijn Peter Vinke, Henk Rolink en Fré Jongsma benoemd tot ereledenvan SC Erica.

Namens het bestuur,

Jan Jeuring