Beste leden,

28-01-2022Eindelijk mogen we weer! Na twee afgebroken seizoenen kan de competitie
weer worden hervat. De competitie is wat ons als voetballers, vrijwilligers en supporters onderling verbindt.

Iedereen mag weer overdag en ‘s avonds binnen en buiten sporten, zonder tijdslimiet.

De volgende regels gelden:

    * Er mogen weer competitiewedstrijden worden gespeeld
    * Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden tot maximaal 22.00 uur
    * Voor het zaalvoetbal geldt dat er na 22.00 uur nog wel gevoetbald mag worden, maar zonder publiek
    * De kantine mag weer open, tot maximaal 22.00 uur
    * Kleedkamers, toiletten en douches zijn open
    * Er is geen beperking meer in de groepsgrootte bij het (zaal)voetbal
    * Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Publiek bij wedstrijden

Het publiek is weer welkom bij de wedstrijden en trainingen. Voor het
zaalvoetbal moet publiek boven de 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs laten zien. Daarnaast geldt voor zowel het veld-
als het zaalvoetbal dat het publiek 1,5 meter afstand moet houden en bij
het verplaatsen in de kantine of de sporthal een mondkapje op hebben.
Het publiek dient uiterlijk om 22.00 uur de sportaccommodatie te hebben
verlaten.

De Kantine

De kantine is weer geopend. Hiervoor gelden wel de volgende regels:

     * 1,5 meter afstand
     * De kantine moet uiterlijk om 22.00 uur sluiten
     * We maken van de kantine een doorstroom locatie. Zitten is hierdoor (nog) niet mogelijk.
     * Door de kantine als doorstroomlocatie te gebruiken is een coronatoegangsbewijs niet verplicht.

 Coronatoegangsbewijs

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en publiek van
18 jaar en ouder in de sporthal, de kleedkamers, de toiletten en de kantine.

De leiders van de 18+ teams zijn verantwoordelijk dit te controleren bij eigen team en de tegenstander.

Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten
zijn, op het veld of in de sporthal, en voor vrijwilligers. Zij hoeven
geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders en vrijwilligers.


Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:
     * Binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
     * Binnenfaciliteiten zoals kleedkamers en de kantine.Container Brand

Afgelopen dinsdag is er rond 17:00 brand gesticht in 2 van de 3 papier containers.

De camerabeelden hebben een duidelijk signalement van de dader gegeven en deze zijn overhandigd aan de politie.

Algemene Ledenvergadering 2021 

Bij deze nodigt het bestuur van SC Erica u uit voor de Algemene Ledenvergadering 

Datum: 17 februari 2022 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: kantine SC Erica 

(We volgen de op dat moment geldende corona maatregelen) 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering april 2021 (online) 

4. Jaarverslag 2020-2021 door de secretaris. 

5. Jaarverslag 2020-2021 van de penningmeester 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie 

8. Vaststelling van de begroting 2021-2022 

9. Vaststelling contributie 

10. Verkiezing bestuursleden: 

     Aftredend en niet herkiesbaar: Tino Hidding (algemeen bestuurslid) 

     Waarnemend en niet verkiesbaar: Gini Schotanus (interim secretaris) 

    Voorgestelde nieuwe bestuursleden: 

     Er zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen. Nieuwe kandidaten kunnen tot een uur  
     voor de Algemene Ledenvergadering door tenminste vijf stemgerechtigde leden  
     schriftelijk worden voorgedragen en worden aangemeld bij de secretaris. 

10. pauze 

11. Update ontwikkelingen zondag/zaterdagvoetbal 

12. Jubileumjaar 100 jaar SC Erica 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

Zowel de notulen van de Algemene Ledenvergadering in april 2021 als het financiële jaarverslag liggen een uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.