Weer terug als bestuurslid: Tino Hidding

5-07-2020

Waar ik in eerder stadium, vanwege drukke werkzaamheden, heb aangegeven te stoppen als

bestuurslid technische zaken, heb ik na een zeer goed gesprek met de overige bestuursleden,

toch besloten om door te gaan.

Vanuit de vereniging en tevens van mijn mede-bestuursleden kreeg ik het verzoek om toch

door te gaan en na overleg, kan ik mijn tijd tussen voetbal en werk, toch goed verdelen. Het heeft mij

ook goed gedaan, dat ik veel positieve reacties heb gekregen over het werk wat we als technische commissie

hebben verricht.

Dus we gaan met volle energie weer aan de slag!

Fijne vakantie allemaal.

Tino Hidding