Verhoging kantine prijzen

29-09-2023

Door toegenomen kosten op de inkoop van de kantine producten zijn we als bestuur genoodzaakt
om met ingang van 1 oktober prijsverhogingen door te voeren.