Ondanks de lockdown wensen we iedereen prettige kerstdagen.