Nieuwe regels i.v.m. Corona-virus

Beste leden,

Naar aanleiding van de nieuwe regels m.b.t. Corona hebben wij als vereniging het volgende besloten:

1. De trainingen voor jeugdleden tot en met 12 jaar gaan weer beginnen op woensdag 29 april. Wij hanteren hierbij de strikte leeftijdgrens tm 12 jaar. Spelers, die ouder zijn dan 12 jaar, zijn helaas nog niet welkom op de training. We snappen dat dit voor spelers van met name JO13 heel vervelend is, maar wij houden ons hier zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM. Uitzondering hierop is het puppy-voetbal. Hier gaat niet meer getraind worden dit seizoen. Vanwege het grote aantal ouders wat hierbij aanwezig is en het gezondsheidsrisico voor de beide trainers hebben we dit besloten.

2. De kantine en kleedkamers blijven ook tijdens de trainingen gesloten. Spelers dienen zich thuis te douchen. Ouders van de kinderen worden verzocht om tijdens de trainingen niet aanwezig te zijn, maar alleen om de kinderen af te halen van de parkeerplaatsen. Maak hierover van te voren goede afspraken met uw kinderen, om misverstanden te voorkomen. Houd ook hierbij 1,5 meter in acht en probeer “praatgroepen” te vermijden.

3. Voor de aanwezige trainers komt een hygiene dispenser in de ballencontainer te hangen, zodat zij na afloop de handen kunnen reinigen. Ook de trainers willen wij verzoeken om zich te houden aan de richtlijnen v.w.b. 1,5 meter afstand en dergelijke.

4. Voor oudere jeugdleden vanaf 12 jaar houden wij ons ook aan de richtlijnen van de RIVM. Gezien de 1,5 meter afstand vinden wij het niet wenselijk om weer te gaan trainen. Ook hier willen wij de spelers vragen om begrip en zoveel mogelijk zelf aan de conditie te werken. Tijdens de trainingen willen wij deze spelers dan ook vragen om niet te gaan voetballen op het kunstgrasveld.

5. Bij griepklachten, verkoudheid of gelijksoortige klachten willen wij de jeugdleden dringend verzoeken om niet te komen trainen. Ook hier gelden de richtlijnen van het RIVM. Wij hebben bovenstaande besproken met de desbetreffende jeugdtrainers. Voor ons als vereniging staat de gezondheid van onze leden voorop. De jeugdtrainers hebben hierbij aangegeven dat zij de kinderen wel weer willen trainen. Wij willen dan ook benadrukken dat als ouders-verzorgers het niet zien zitten om de kinderen te laten trainen, ivm de huidige situatie aangaande Corona, dit geen verplichting is. Graag dan wel even afmelden bij de desbetreffende trainer. Wij hopen op uw begrip aangaande het bovenstaande en spreken de wens uit dat het sporten weer bijdraagt tot het terugdringen van de vervelende ziekte Corona.

Namens de jeugd- en technische commissie van Sc Erica,

Jan Abelen en Tino Hidding