Cameratoezicht rondom tribune

4-12-2020

De laatste tijd is er meerdere malen vandalisme geconstateerd bij onze tribune en rondom het hoofdveld. Om deze reden hebben wij als bestuur gemeend om de tribune, en op andere plekken rondom het hoofdveld, te voorzien van videobewaking. Hier is 24 uur per dag en 7 dagen per week cameratoezicht.

Bij constatering van vandalisme of misdragingen zullen wij altijd de politie inschakelen en de kosten verhalen op de overtreder(s). Mochten hier leden van Sc. Erica bij betrokken zijn, dan gaan wij over tot onmiddelijke schorsing. Hierover zijn wij inmiddels ook in gesprek geweest met de betrokken wijkagent.

Het bestuur