Beste leden

9-11-2020

Beste Leden,

Hopelijk verkeert u allemaal in een goede gezondheid en gaat Corona aan uw deur voorbij. Bent u toch getroffen of iemand van uw naasten dan wensen we u veel beterschap en een spoedig herstel. Gezondheid blijft het belangrijkst, maar natuurlijk “We missen jullie!

Het is nog altijd stil op de velden. Natuurlijk mogen de jeugdspelers trainen en een onderlinge wedstrijd spelen, maar zonder publiek blijft het stil. Op zondag geen senioren, geen 3e helft in de kantine waar de wedstijd geanalyseerd wordt. Geen live voetbal op het grote scherm en geen gezelligheid samen.

In de wetenschap dat er op z’n vroegst op 17 januari 2021 weer om het ‘eggie’ gespeeld wordt, moeten we nog even doorbijten.

Als bestuur kijken we goed naar de financiële gevolgen, welke deze voor de club hebben. We kunnen gelukkig over het boekjaar 2019-2020 positieve cijfers schrijven. Dit is mede te danken aan de bijdragende regelingen van de overheid, aan de acties die er zijn gehouden en doordat vrijwilligers en betaalde krachten hebben afgezien van hun vergoedingen.

Nu we in de tweede lockdown zitten moeten we opnieuw kijken naar de financiën. Gelukkig is er met de inkoop al rekening gehouden met een mogelijke kantine sluiting. Er loopt een actie “rondje voor je club” ( https://www.rondjevoorjeclub.nl/ ) en we blijven kijken naar andere acties om te zorgen dat we als vereniging niet in de problemen komen. Ideeën of initiatieven zijn welkom. Samen komen we ook door deze crisis.

Natuurlijk willen we onze trouwe sponsoren bedanken voor hun steun. Juist in deze tijd telt Sponsoren denken aan SC Erica, denkt u aan onze sponsoren! Koop waar u kunt bij onze (lokale) sponsoren.

De algemene ledenvergadering zou onder normale omstandigheden gehouden worden in november. We hebben besloten om deze voor onbepaalde tijd uit te stellen. Mocht u dringende vragen hebben aan het bestuur, stuur gerust een mail naar bestuur@scerica.nl.

Normaal gesproken kijken we met elkaar uit naar de laatste weken van het jaar. Sinterklaas, kampioenen bij de jeugd en de vrijwilligers bedankjes. Sinterklaas zal in aangepaste vorm wel cadeautjes voor de jongste jeugd bezorgen, kampioenen zullen er niet zijn en we willen ook de rollade uitstellen.  

We kijken allemaal uit naar een hervatting van het voetballen en hopelijk ook snel weer met publiek. Het mogen openen van de kantine en gezelligheid samen.

Hou vol!

Namens het bestuur,

Jan Jeuring

(voorzitter)