Beste leden van SC Erica,

Een bijzonder jaar 2020 is bijna ten einde. Een jaar dat op voetbalgebied weinig heeft opgeleverd.

Desondanks is er genoeg om op terug te kijken:

Na een nieuwjaarsreceptie begin januari, stond op 7 februari de

sponsoravond op het programma. Behangkoning John van Zweden vertelde op inspirerende wijze zijn verhaal over zijn tijd als eigenaar van Swansea City. Tijdens deze avond konden we ook de nieuwe hoofdtrainer bekend maken; Herman Scherpen.

De jaarlijkse vrijwilligersmiddag bracht ook dit jaar veel gezelligheid en we zijn als club nog steeds trots op de grote groep vrijwilligers die we hebben.

Het Carbid team heeft met de actie “schiet je rijk” geld verdiend en dit werd gebruikt om verlichting op het puppyveld aan te schaffen. Dank hiervoor!

En toen was het opeens maart en werd de competitie stil gelegd. Eerst tijdelijk, maar uiteindelijk een definitief slot op alle wedstrijden. Opeens geen gezelligheid meer op het sportpark, geen trainingen en een gesloten kantine. Een vreemde tijd en daardoor ook geen inkomsten.

Maar, zoals altijd, stonden er leden op en toonden zich van goede wil.

De mannen van SC Erica 4 organiseerden samen met Van Geel Orchideeën een actie waarbij mensen orchideeën konden bestellen, welke door het team persoonlijk thuis werden bezorgd. Een actie die zowel voor de kweker, als de club een leuk bedrag heeft opgeleverd. Ook kunnen we met trots zeggen dat Van Geel n.a.v. deze actie sponsor is geworden van onze club. Welkom Van Geel Orchideeën.

Omdat er in de kantine nog bederfelijk eten- en drinkenswaar aanwezig was, hebben we de voedselbank Emmen aangeboden dit op te halen. Hiermee hebben we als club ook ons steuntje kunnen bijdragen aan de samenleving.

Helaas werd er niet meer gevoetbald en gingen ook activiteiten rond Koningsdag niet door.

Het jeugdtoernooi werd afgelast en het seizoen ging uit als een nachtkaars.

Gelukkig konden de trainingen in mei hervat worden en was er toch weer enige activiteit op het sportpark.

De jaarlijkse bloemenactie van de jeugd, in samenwerking met Lubbe, werd in een ander jasje gegoten.

De online verkoop van de rozen was een groot succes. De spelers van de 1e en 2e selectie hebben gezorgd voor de bezorging aan huis.

Zowel het bestuur als de verschillende commissies hebben achter de schermen hard door gewerkt. Het contract met de kledingsponsor liep ten einde, net als de contracten met de hoofdsponsors. Zowel de kledingcommissie als de sponsorcommissie hebben hard gewerkt om alles op tijd gereed te hebben, zodat bij de start van het nieuwe seizoen nieuwe tenues en sponsoren konden worden gepresenteerd.

Het contract met Hummel is bij Sport Inn Mulder verlengd.

COOP Schepers, Hartmann automatisering, Startbox en KWF zullen de komende 5 seizoenen op de nieuwe shirts te bewonderen zijn bij alle teams. Zowel bij de jeugd als bij de senioren. Namens de club hiervoor onze dank !

In augustus bereikte ons het bericht van het overlijden van erelid Jaap Faassen.

Jaap was een bekend gezicht bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal. Jaap Faassen werd 84 jaar.

Na de zomer kon er weer naar hartenlust getraind en gevoetbald worden. Weliswaar moest dit met in acht neming van de Corona maatregelen, maar er was weer activiteit op “De Veenschappen”.

In Augustus begon gelukkig ook de competitie. Bij het vlaggenschip werd met een verjongde selectie en een nieuwe technische staf begonnen aan het seizoen.

Eerst werd er nog gespeeld met publiek en een geopende kantine, maar met de start van de 2e corona golf moest het helaas zonder publiek. Ook dit was maar van korte duur, want in oktober werd het voetballen opnieuw stopgezet.

De jeugd heeft sindsdien nog samen mogen doortrainen, de senioren moesten in groepjes van maximaal 4 enige activiteiten uitvoeren.

De Vrienden van Erica hebben de vereniging €10.000 geschonken voor het aanpassen van de ‘verouderde’ keuken.

De eerste plannen worden op dit moment op papier gezet.

Onze dank gaat uit naar de “Vrienden van”voor deze bijdrage.

Ondanks de relatieve stilte op het sportpark blijven we actief. De onderhoudsploeg heeft een nieuwe onderkomen voor de grasmachine gekregen, met dank aan Gardero.

Daarnaast hebben ze de opslagcontainers voorzien van dezelfde kleur en is alles rond de velden perfect voor elkaar.

De technische commissie heeft voor alle teams voor volgend seizoen de trainers aangesteld. De staf van het 1e elftal zal opnieuw onder leiding staan van Herman Scherpen. Peter Oost doet een stapje terug, maar Stefan van de Capelle zal als assistent trainer toetreden tot de technische staf.

Alle jeugdtrainers zijn vastgelegd en er zal speciaal voor hen een KNVB trainerscursus plaats vinden bij SC Erica.

Vooruit kijkend naar 2021 hopen we dat we snel weer mogen voetballen en jullie allemaal weer in goede gezondheid mogen begroeten op “De Veenschappen”.  Misschien kan er zelfs weer in competitie verband gespeeld worden.

Tot het zover is, kunnen we alleen maar onze dank blijven uit te spreken naar alle leden en vrijwilligers voor hun inzet in deze moeilijke tijd.

Namens het bestuur wensen we jullie prettige kerstdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2021.

Jan Jeuring

Voorzitter