Werkzaamheden Multifunctioneel terrein in volle gang

dinsdag 7 oktober 2014
Om de parkeer problemen rond om sportpark "de Veenschappen"op te lossen is het idee ontstaan om het voormalig en de laatse jaren nutteloze trainingsveld te gaan verharden.
Na divers overleg tussen de Dorpsraad Erica, S.C. Erica en andere betrokken partijen (verenigings / stchtings besturen,de gemeente Emmen en bewoners) is er een plan opgezet.
Bij dit plan is door Limaho een ontwerp bedacht. 
Dit ontwerp is door de Dorpsraad Erica, Gemeente Emmen en de Provincie Drenthe goed gekeurd. Deze partijen zijn tevens de grootste financiers van het aan te leggen terrein.
Ook de bewoners van Erica hebben hun steentje bij gedragen omdat de verenigingen op het sportpark een inzamelingsaktie hebben gehouden.
Het terrein kan multifunctioneel gebruikt worden en wordt daarom obstakel vrij aangelegd.
De in totaal ruim 3000m2 bied plaats aan 119 auto's en kan voor diverse doeleinden gebruikt worden. Het grootste deel zal het als parkeerplaats dienen voor het sportpark.
Hierdoor wordt de Veenschaps wijk ontlast van geparkeerde auto's, naar verwachting zal ook het parkeer probleem aan de kalffstraat hierdoor verbeteren.
Ook de papiercontainer krijgt een eigen plek op dit terrein.
 
De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het tegelpad van de Veenschapswijk naar de sporthal is hertegeld en alle grond is inmiddels ontgraven.
Het zand is aangebracht.Nu wordt de waterafvoer (HWA) aangelegd en dan kan de fundering aangebracht worden.
Van af week 42 zal worden begonnen met de bestrating. Als het weer het toelaat kunnen we over 6 weken gebruik maken van het terrein.
 
Het gehele terrein is afgezet met bouwhekken en die staan er met een doel. Deze hekken staan er in eerste instantie voor de veiligheid.
Kijken kan van achter de hekken, Op de bouwplaats zijn machines werkzaam en daar mogen onbevoegden niet komen!
Behalve de bouwhekken staan er ook verkeers voorzieningen deze zijn voor de veilgheid van de werknemers en voor u als verkeersdeelnemer(ster).
 
Ook na werktijd blijft de bouwplaats verboden terrein voor onbevoegden!!

Voor meer foto's kijk hier