Voorzitterschap SC Erica wordt vacant verklaard.

zondag 5 november 2017
De termijn van onze huidige voorzitter Patrick de Jonge zit er bijna op. Hij heeft bij het bestuur kenbaar gemaakt zich niet herkiesbaar te stellen op de aankomende Algemene Leden Vergadering. Lees meer...
Dit heeft als gevolg dat de functie van het voorzitterschap vacant wordt verklaard. Bij interesse verzoekt het hoofdbestuur om een mail te sturen naar bestuur@scerica.nl waarnaar er een gesprek zal plaatsvinden met de huidige voorzitter en de overige bestuursleden. Kandidaten kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden tot een uur voor de vergadering schriftelijk worden voorgedragen en dienen bij de secretaris te worden aangemeld.

Het Bestuur