Van de voorzitter

vrijdag 4 september 2015
Het voetbalseizoen 2015/2016 is inmiddels in volle gang. Na de bekerwedstrijden gaat het komend weekend voor alle elftallen de competitie beginnen. Een nieuw seizoen, waarvan we allen hopen dat het nog succesvoller zal zijn dan het vorige seizoen.
Hoe staan we er voor met de vereniging, hoe wordt dit en dat opgelost, is hier aan gedacht, zijn zo maar een paar voorbeelden van vragen die regelmatig worden gesteld. Middels dit schrijven, wat ik maandelijks zal gaan doen, wil ik de leden zoveel mogelijk informeren over het wel en wee binnen de vereniging, wat is er besloten en wat gaan we in de toekomst doen.

Ik begin met de positieve zaken. Waarom? Vaak kijken we naar de dingen die niet goed gaan of beter kunnen en vergeten alles soms al jaren goed gaat. Het gaat op meerdere fronten uitstekend met de vereniging. Het ledenaantal groeit wat mede komt doordat er onder andere is begonnen met het 7x7 voetbal en doordat we dit nieuwe seizoen zijn gestart met het puppyvoetbal. Financieel gezien staat SC Erica er gezond voor, iets waar we blij mee zijn en wat we zeker zo willen houden. Dit ook gezien het feit dat er door een gemeentelijk besluit over overdracht van het onderhoud van de kleedkamers ons nog genoeg staat te wachten qua mogelijke kosten. Met de overige voetbalverenigingen binnen de gemeente Emmen zijn er regelmatig bijeenkomsten om deze problematiek te bespreken en gezamenlijk een blok te vormen richting de gemeente Emmen. Het sportpark van ons ligt er op het moment prima bij, mede ook door de inzet van een kleine groep vrijwilligers die dagelijks onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op ons sportpark. Mede dankzij vrijwilligers hebben we de laatste jaren de toiletvoorziening van de kantine, maar ook de entree en de voorwand van de kantine kunnen vernieuwen. We willen ook in de toekomst ons sportpark blijven verbeteren en verfraaien, maar wel financieel verantwoord!

Is alles dan zo positief? Nee natuurlijk niet. Er zijn ook zaken die beter kunnen of moeten. De opstart van het seizoen liep niet helemaal vlekkeloos. Mede door het ontbreken van een wedstrijdsecretaris senioren en soms miscommunicatie zijn er her en der wat steken laten vallen. Daarom ben ik blij dat we nu iemand bereid hebben gevonden om tijdelijk het wedstrijdsecretariaat te versterken en de taken waar te nemen van wedstrijdsecretaris senioren.
We zijn ook bezig om een scheidsrechter-coördinator te vinden, om alle wedstrijden tijdig van een scheidsrechter te voorzien. En zo zijn er heus nog wel meer zaken die beter kunnen en moeten. Ook de verbouwing van de kantine is een onderwerp van gesprek. Ook daar moeten we voor eind september duidelijkheid over hebben. Daar kom ik dan graag de volgende keer op terug!

Wij als bestuursleden laten ook heus wel is een steek vallen. Ik zelf ook en kom daar ook gerust voor uit. Maar bedenk dat ook wij vrijwilligers zijn die de werkzaamheden voor de club naast ons dagelijks werk doen. En dat proberen wij op een zo goed mogelijke manier te doen, waarbij we rekening houden met alle partijen. Leden, sponsoren, gemeente, omwonenden, tegenstanders, KNVB, andere sportverenigingen in Erica, etc, etc zijn zo een paar partijen waar rekening mee moeten houden. En het runnen van de voetbalclub, zelfs een club als SC Erica, is daarbij inmiddels een serieuze onderneming geworden. Laten we daarom proberen om met alle partijen de schouders er onder te zetten, de mooie dingen te blijven zien en daar waar we verbetering zien, dit op een positieve manier te bespreken. En eventueel kun je altijd aan de slag als vrijwilliger of zitting nemen in één van de commissies. Gezamenlijk naar een nog betere en goedlopende vereniging. Ik sluif af en wel me het volgende:

Wees positief en opbouwend en niet zuur en overal tegen!

Patrick de Jonge
Voorzitter SC Erica