Update samenwerking meiden en vrouwenvoetbal vv Bargeres; DZOH en sc Erica

woensdag 29 april 2015
Op 17 november is een rapport gepresenteerd aan de besturen van vv Bargeres, DZOH en sc Erica.
Het rapport en de gehouden presentatie waren het resultaat van een verkennende studie naar de toekomst van meiden en dames voetbal in de regio “zuid Emmen”. De conclusie gepresenteerd door de werkgroep was dat meidenvoetbal te versnipperd wordt aangeboden. Elke vereniging in Emmen biedt meiden/dames voetbal aan. Resultaat is dat de schaalgrootte binnen de verenigingen in Emmen te klein is om voor alle leeftijdscategorieën voetbal te kunnen aanbieden met als resultaat dat een voetbal carrière van pupil via junior naar senior niet gegarandeerd kan worden. De oplossing is samenwerking en centraal stellen van de belangen van de speelsters.

De conclusie van de projectgroep is overgenomen door de besturen en deze hebben het projectteam de opdracht gegeven het plan verder uit te werken en een vervolg te geven. Na de bijeenkomsten, gehouden bij de drie verenigingen samen met de KNVB, is het plan verder uitgewerkt. Op dit moment zitten we in de fase dat er een besluit zal vallen over dit plan. De besturen buigen zich over het voorstel en binnen afzienbare tijd zal duidelijk worden of de samenwerking beklonken kan worden.