Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering – fusie

vrijdag 13 april 2018
Het bestuur van SC Erica heeft hierbij het genoegen haar leden uit te
nodigen tot het bijwonen van een buitengewone Algemene Ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op vrijdag 15 juni aanstaande, aanvang 20:00
uur in de kantine van Sportpark de Veenschappen.

Agenda:
1.      Opening door de (interim) voorzitter
2.      Toelichting fusie plannen SC Erica met Erica ’86.
-       Uiteenzetting stand van zaken van voorgenomen fusie.
-       Vragen van uit de leden over de plannen van de voorgenomen fusie.
-       Stemming over het vervolg geven aan het voorgenomen proces:
Goedkeuring door besturen van fusiecommissie
Goedkeuring instellen werkgroepen.
3.      Sluiting door de voorzitter

Het bestuur van SC Erica