Om het kunstgras voor de jongere jeugd daar waar mogelijk te mijden zal de volgende aanpassing 
m.i.v. 8 april a.s. in werking treden.
De jeugd onder 15 en jonger zal blijven trainen op het trainingsveld. (huidige situatie blijft gehandhaafd)
 
Het kunstgras gaat wel weer worden gebruikt voor de jeugdwedstrijden.
Dit naast de 2 grasvelden die reeds worden gebruikt. (Originele situatie)
 
Dit besluit is weloverwogen genomen en is noodzakelijk om met de hele vereniging te kunnen
blijven voetballen en alle wedstrijden door te laten gaan. De 2 grasvelden zijn niet voldoende
en door het intensieve gebruik worden deze onbespeelbaar wat kan gaan inhouden dat wedstrijden
voetballen dan voor de hele club er niet meer in zit.
 
De Gemeente Emmen en de KNVB scharen zich achter de uitkomst van het meest recente RIVM
onderzoek en het Europese onderzoek. Ook de GGD Drenthe geeft aan dat de rubberkorrels niet
gevaarlijk voor de gezondheid zijn.
De gemeente Emmen heeft nog geen definitief besluit genomen maar houdt zich voorlopig ook
aan de uitkomsten van het RIVM. Hierdoor staan wij als bestuur met de rug tegen de muur
en moeten we roeien met de riemen die we hebben.Het bestuur houd de zaak omtrent de rubberkorrels
nauwlettend in de gaten en mocht er een reden zijn of komen om een aanpassing te gaan doen i.v.m.
het gebruik dan zal dit zeer zeker gebeuren.
Ook zijn en blijven we met de gemeente Emmen in gesprek omtrent het kunstgrasveld.
 
 
Het bestuur hoopt op ieders begrip voor dit besluit.
 
De speurtocht om te komen tot een oplossing die iedereen gelukkig maakt is voorlopig
helaas nog niet te vinden.

Hoofdbestuur SC Erica