SC Erica deelnemer aan participatiewebshop gemeente Emmen

dinsdag 20 oktober 2015
Voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen sporten.
In gezinnen met een laag inkomen kan dit niet altijd. Daarom heeft de gemeente Emmen de participatieregeling schoolgaande kinderen ingevoerd. Bij SC Erica kunnen kinderen nu ook lid worden middels deze regeling. Voor meer informatie ontrent deze regeling en de voorwaarden die daar bij komen kijken:
http://participatiewebshop.emmen.nl/