Nieuwjaarsreceptie

zaterdag 10 januari 2015
Voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie werd er een wedstrijd gespeeld tussen spelers van de 1e selectie en een team samengesteld uit " oudgedienden". 
Voorafgaand aan de wedstrijd was er voor alle aanwezigen soep en stokbrood geregeld. Bij de 1e selectie had de Protos-selectie verplicht vrijaf in verband met de te spelen finale. Bij de oudgedienden kwamen de volgende spelers in actie; Bert Beuker, Erwin Sikkes, Normen Loves, Anko Jongsma, Richard Berends, Leo Kuipers, Koos Pijnaker, Stefan van de Capelle, Niels van der Venis, Mark Rolink, Ron Beukers, Jorik Beukers, Gerwin Duursma en Jeroen Wijnands. De aantrekkelijke wedstrijd over 2 x 25 minuten eindigde in 4-2 voor de jonkies.
 
Door deze nieuwe opzet werd de nieuwjaarsreceptie in een volle kantine gehouden met natuurlijk een woord van de voorzitter.
 
In zijn nieuwjaarsspeech keek de nieuwe voorzitter Patrick de Jonge terug op 2014 en deed een vooruitblik voor 2015. In het afgelopen jaar is door de Dorpsraad in samenwerking met de diverse verenigingen het multifunctioneel terrein achter de sporthal gerealiseerd. Hierdoor is met name de verkeersveiligheid op de veenschapswijk toegenomen. Na het overlijden van de 19-jarige Francois Zwiggelaar liet SC Erica zien meer dan alleen een voetbalvereniging te zijn. In november werd het beleidsplan 2015-2020 gepresenteerd. SC Erica is zeer content dat Rene Hake bereid is gevonden om een adviserende rol voor de Techische Commissie en alle jeugdtrainers op zich te nemen.
 
Over 2015 kwamen de volgende zaken aan de orde. De renovatie van hal en toiletgroep is in volle gang. Ook zal er nog een face-lift volgen van de achterwand bij de bar. Het alcoholbeleid werd genoemd omdat al een aantal clubs zijn beboet. Hierbij werd een oproep gedaan op de sociale controle om boetes of erger te voorkomen. De afgelopen dagen werd er in de media volop aandacht besteed aan de aangekondigde bezuinigingen door de gemeente op het onderhoud van de kleedkamers. Ook SC Erica heeft zich bij de in totaal 23 verenigingen aangesloten om hiertegen in bezwaar te gaan. Tot slot stelde Patrick dat er wordt gewerkt aan een communicatieplan om te voorkomen dat door gebrek aan communicatie c.q. miscommunicatie vrijwilligers afhaken en dat de leden op de juiste en goede manier geinformeerd worden.