Nieuwe voorlopige team indeling voor de jeugd.

zondag 12 juni 2016
De nieuwe voorlopige team indeling kunt u hier vinden.
SC Erica heeft d.m.v. een nauwkeurige samenwerking tussen de trainers, technischecommissie en de jeugdcommissie de volgende teams samen gesteld.
Alle betrokken hebben naar eer en geweten hun best gedaan om ook voor het komend seizoen de teams in te delen.
Uiteraard zijn er mensen die na het zien van de indelingen een andere mening hebben, maar het is voor ons als organisatie onmogelijk om iedereen tevreden te stellen.
Wij hopen op ieders begrip en wensen iedereen een sportief en succesvol seizoen.
 
SC Erica