Kunstgrasveld

zondag 8 januari 2017
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van het RIVM heeft
de KNVB een standpunt ingenomen betreffende het voetballen op kunstgras.
De resultaten geven aan dat de risico's van het spelen op kunstgras
verwaarloosbaar zijn. De KNVB sluit zich hierbij aan en geeft groen
licht wat betreft het spelen op kunstgras. Aansluitend op dit onderzoek
zullen er nog twee onderzoeken, een Europees en Amerikaans onderzoek,
volgen  waarvan de uitslagen later dit jaar zullen komen. Op dit moment
heeft de gemeente Emmen nog geen standpunt ingenomen. Een gesprek met
voetbalverenigingen in Emmen die kunstgras bezitten staat eerst op het
programma.

Als SC Erica zijnde zijn we van mening dat de senioren leden binnen de
vereniging eigen verantwoording kunnen nemen betreft het spelen op
kunstgras. Wat betreft de jeugdleden heeft de vereniging een vragenlijst
rondgestuurd om meningen te kunnen peilen en dit eventueel mee te kunnen
nemen in de beslissing.

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek van de RIVM, het
standpunt van de KNVB en de vragenlijst zijn we als vereniging bij het
volgende voorlopige standpunt gekomen:

Vanaf volgende week zullen de JO-17, JO-19 en de senioren weer trainen
en spelen op het kunstgras. De overige jeugdteams zullen trainen en
spelen op gewoon gras. Als kanttekening dient hierbij aangegeven te
worden dat wij als club geen zeggenschap hebben over uitwedstrijden. Wat
betreft het betreden van het kunstgras buiten trainings- en
wedstrijdtijden om neemt de club geen verantwoording.

In afwachting van het gesprek met de gemeente en de uitslagen van de
twee resterende onderzoeken zal SC Erica na afloop indien nodig een
nieuw standpunt innemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Bestuur Sportclub Erica

Hier vindt u het aangepaste trainingsschema wat ingaat per 09-01-2017
klik op de afbeelding om te vergroten