Interim voorzitter voor SC Erica

zaterdag 31 maart 2018
Na het vertrek van voorzitter Patrick de Jonge komt er nu een interim voorzitter.
Lees meer
Na het vertrek van voorzitter Patrick de Jonge in oktober 2017 neemt  Jan Jeuring de taken over als interim voorzitter. Jan is geen onbekende voor de club en al diverse jaren betrokken bij SC Erica. Hij is begonnen als trainer van de JO19-1 (voorheen A1) en vervolgens als assistent trainer bij het eerste van SC Erica.
In 2017 is Jan toegetreden in het hoofdbestuur. Hierin was hij de vertegenwoordiger voor; het wedstrijdsecretariat senioren en de sponsorcommissie. Ook heeft Jan zijn steentje bij gedragen aan de oprichting van de scheidsrechtercommissie.
Door dat Jan zich nu gaat richten op het voorzitterschap ontstaan er een aantal vacature’s. Hierbij het verzoek aan de leden en de ouders van onze jeugdleden om op te staan en een paar functies van Jan over te nemen zodat Jan zich op het voorzitterschap kan richten.
  • Wedstrijdsecretaris senioren
  • Sponsorcommissie
  • Scheidsrechterscommissie
  • Algemeen bestuurslid
De vacature voor voorzitter is hiermee ingevuld, daarnaast zal er binnenkort een algemene ledenvergadering worden gepland in om de stand van zaken omtrent de fussie gesprekken met Erica ’86. Hier zal Jan als voorzitter worden voorgesteld aan de leden omdat zij goedkeuring moeten geven op het voorstel om Jan als voorzitter te benoemen.
Ook de vacature van penningmeester is nog steeds vacant, we willen alle leden vragen om goed om zich heen te kijken, er is vast iemand in je omgeving die deze taak kan vervullen. Hierbij het verzoek om mogelijke kandidaten door de tegen aan het huidige bestuur zodat wij deze mensen kunnen benaderen voor het penningmeesterschap.
Dezelfde noodzaak geldt voor het wedstrijdsecretariaat senioren, want zonder wedstrijdsecretaris geen wedstrijden!
Neem een voorbeeld aan Jan en meldt je aan!! Als we allemaal onze verantwoording nemen en iets doen dan komt het helemaal goed.