Informatieboekje jeugd

maandag 1 september 2014
In het verleden kregen alle jeugdspelers een papieren versie, maar nu is er voor gekozen om het informatieboekje voor de jeugd online te plaatsen. Alleen nieuwe leden krijgen bij de aanmelding een papieren versie.
In het boekje staat informatie over trainingstijden, namen en mail adressen van trainers en leiders e.d.
Het nieuwe boekje is hier te vinden.