Contributie

donderdag 26 november 2015
Tijdens de jaarvergadering 2-11-2015
Tijdens de jaarvergadering 2-11-2015 is door de penningmeester
voorgesteld om de bijdrage voor het kunstgrasveld te verlagen tot €1
en te verlengen tot en met 2027 (dit was €2 t/m 2021).
Daarnaast is voorgesteld om €1 contributieverhoging in te voeren voor
onderhoud gebouwen (kleedkamers) voor onbepaalde tijd. 
Dit omdat de kleedkamers worden overgedragen aan de verenigingen in staat zoals ze nu zijn.
We moeten een potje maken voor het onderhoud van de kleedkamers.
Het totale contributiebedrag zal dus hetzelfde blijven.
De leden hebben hier tijdens de vergadering mee ingestemd