Bestuursverkiezing Bijzondere ALV

vrijdag 4 januari 2019
Zoals aangekondigd in de uitnodiging voor de bijzondere algemene ledenvergadering van donderdag 10 januari aanstaande zullen er een aantal bestuurleden worden voorgesteld. Lees meer
Gedurende het agendapunt bestuurssamenstelling zullen de volgende kandidaten worden aangedragen tijdens de bestuursverkiezing:
Dhr. Jan Abelen - jeugdcommissie
Dhr. Rik Rolink - penningmeester
Dhr. Quinten Vos – algemeen lid
Dhr. Tino Hidding – technische commissie
Dhr. Han Wellen – materialen en sponsorzaken

Wij hopen op jullie aanwezigheid bij de ALV.
Namens het hoofdbestuur