Benoeming erelid en afscheid voorzitter tijdens ALV

zaterdag 25 november 2017
23 November j.l hield SC Erica haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze vergadering was tevens de laatste voor vertrekkend voorzitter Patrick de Jonge.
Met een gebruikelijk aantal leden in de zaal (kantine) werd om 20:00 uur begonnen zoals altijd.
De blijkbaar heldere taal over de gang van zaken van het heden en het verleden was voor de hele aanwezige menigte 
zo duidelijk dat er niet één vraag is gesteld.Omdat de zaken goed voorbereid en zonder problemen verliepen ging het in rap tempo.
Besloten werd om de pauze te verplaatesen na het eind van de vergadering.
Henk Berends die het afgelopen seizoen na 26 jaar is gestopt als verzorger bij de club,
is door het bestuur voorgesteld als ere lid van de vereniging. Hier moeten de leden mee instemmen en zo geschiedde onder applaus.
Tot het huidige bestuur is toegetreden als algemeen lid, Aad Sijtsma. Aad doet inmiddels al scheidsrechters zaken met een commissie en zal het 
het vrijwilligers gebeuren onder zijn hoede nemen.
Er is voor de vertrekkend voorzitter geen kandidaat aangemeld. het huidige bestuur heeft wel al met diverse mensen gesproken maar tot op heden nul op rekest
gekregen.
De huidige voorzitter van de Jeugdcommisie Raymond Rolink heeft namens de club / het bestuur voorzitter Patrick de Jonge bedankt voor zijn inzet.
Een al met al kort maar bondige algemene ledenvergadering van exact een half uur.

Benoeming Erelid Henk BerendsAfscheid van de voorzitter

SC Erica is dus zoekende naar een goede voorzitter. Het is niet voor de hand liggend dat iemand zich zelf aanmeld maar heb je ideeën 
over een persoon meld dit bij het bestuur. dit kan persoonlijk maar ook d.m.v. een mail sturen naar bestuur@scerica.nl
het bestuur gaat serieus met alle tips om.