Belangrijke mededeling !!

vrijdag 7 oktober 2016
Mededeling over het gebruik van het kunstgrasveld
Naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 5 oktober j.l.hebben wij als hoofdbestuur van SC Erica besloten om het kunstgras buiten gebruik te stellen. Dit betekent dat er wedstrijden zullen uitvallen vanwege het wegvallen van een speelveld. 
We proberen om zoveel mogelijk wedstrijden door te laten.
Dit geldt tevens voor de trainingen. 
De club probeert zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de veiligheid van de korrels. Zodra er meer bekend is zal hierover gecommuniceerd worden. 

Het kunstgrasveld op sportpark "de Veenschappen"is van af nu verboden terrein, dit geldt ook voor gebruik buiten de club activiteiten om.
Ook na schooltijd mag het niet betreden worden!!

Het Hoofdbestuur van SC Erica