Alcoholbeleid 2014

dinsdag 7 januari 2014
Het bestuur van SC Erica wil een ieder informeren over de veranderingen in het alcoholbeleid per 1 januari 2014.
Op die datum is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van zestien jaar naar achttien jaar. Dat betekent onder andere dat sportkantines geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de achttien jaar. Personen jonger dan achttien jaar mogen geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimtes. Daar vallen sportverenigingen ook onder. 
 
Wat betekent dit voor onze vereniging? 
Vanaf 1 januari 2014 schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan achttien jaar. Bij twijfel vragen de barmedewerkers om legitimatie, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen. Een volwassene of jongere boven de achttien jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en deze doorgeven aan iemand die jonger is dan achttien jaar. Zelf alcoholische dranken meenemen is ook niet toegestaan.
 
De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete krijgen wanneer we alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de achttien jaar. Ook kunnen jongeren onder de achttien een boete krijgen als zij alcohol (open of gesloten blikje of flesje) bij zich hebben op het terrein of in de gebouwen van de vereniging. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in een openbare ruimte en dat is strafbaar voor personen jonger dan achttien. Na twee geconstateerde overtredingen en bijbehorende boetes raakt een vereniging de drankvergunning kwijt. 
 
SC Erica moet zich natuurlijk aan de wet houden. Wij rekenen erop dat alle leden zich aan de wet houden en begrip tonen voor barvrijwilligers die deze wet mede uitvoeren. 
 
Namens het bestuur, 
 
Erik Heuvink
Voorzitter SC Erica